خط انتقال آب از کلان به پردیس با 99 درصد پیشرفت آماده بهره‌برداری است

مجری طرح انتقال آب از کلان به پردیس از بازدید مدیر دفتر فنی به همراه کارشناسان به منظور بررسی وضعیت این طرح خبر داد.

به گزارش صبح پردیس به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران، «مجتبی ایــزدی نیا» در این بازدید اظهار کرد: در حال حاضر شــهر پردیس بالغ برصدهزار نفــر جمعیت دارد و انتظار میرود با واگذاری مســکن مهر شهرپردیس، جمعیت بــه رقم 538000 نفر برسد.

وی گفت: تامین آب شهر پردیس در افق جمعیتی مزبور، نیاز به حداقل 50 میلیون مترمکعب آب در ســال دارد که در حــال حاضر 20 میلیون مترمکعب در سال از سد لتیان منتقل می شــود و ما بقی حجــم مورد نیاز (30میلیون مترمکعب آب در سال) از طریق جریان ســد لار به لتیان در محــل نیروگاه کلان، توســط پروژه مذکور تامین خواهد شد.

مجری طرح خط انتقال با بیان اینکه پروژه خط انتقال آب از کلان به پردیس به دو حوزه عمده (خط انتقــال) و (نیروگاه هــای برقابی و احدات ایســتگاه پمپاژ) تقسیم می شود بیان کرد: علی رغم مشکلات اجرایی به علت توپوگرافی نامناسب مسیر خط انتقال، وجود بولدرهای حجیم در محل ارتفاعات مشــرف به نیــروگاه کلان و برخی از نقاط پــروژه و عدم تخصیــص به موقع اعتبارات لازم، عملیات اجرایی در بخش خط انتقال با تمهیدات خاص و ارائه برنامه مدون اجرایی به نحو مطلــوب انجام پذیرفت و تســت هیدرولیکی خط بــا موفقیت انجام شد و خط انتقال آماده بهره برداری می باشــد. در صورت تامین اعتبار نسبت به طراحی و اجرای ایستگاه پمپــاژ و نیــروگاه اقــدام خواهد شد.

ایزدی نیا ضمن ارائه گزارشــی از پیشــبرد اهداف کمی و کیفی پروژه، با اشاره به اینکه این طرح 99 درصد پیشرفت دارد، اظهــار کرد: بــه منظور تســریع در بهره برداری خط انتقال و آبرســانی به شــهر پردیس، جلسات متعددی برگزار شــده و موارد مهــم پروژه تعیین تکلیف اســتفاده از ایستگاه پمپــاژ و تعیین محل اجــرای آن با در نظر گرفتن تاسیســات موجود در نیروگاه کلان و کاهــش هزینه های اجرایی) مورد بررســی قــرار گرفته است.

در این بازدید عادل ساعدی با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف گزینه های آبگیری از نیروگاه کلان و یا احداث ایستگاه پمپاژ و همچنین تعیین تکلیف موضوع مهندسی ارزش این طرح، تاکید کرد: دفتر فنی آمادگی لازم در خصوص انجام پشتیبانی های فنی از این طرح در زمینه بررسی و انتخاب بهینه ترین گزینه به لحاظ فنی، اقتصادی با در نظر گرفتن مسائل بهره برداری را دارد.

مدیر دفتر فنی ضمن بازدید کامل از موقعیت نیروگاه کلان، خط انتقال اجرا شده و محل تصفیه خانه شهر پردیس، اعلام کرد: با رویکرد جدید این دفتر، تصمیم گیری در خصوص موضوعات مطرح در این دفتر، پس از بازدید های فنی و جلسات کارگاهی و با در نظر گرفتن مسائل اجرایی و قراردادی طرح ها، انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا